מדיני

הערה משפטית: בדפים אלה קיימים תיאורים של פעולות טרור, הכנות לקראתן ומעשים בלתי חוקיים נוספים.
ארגון "אלמגור" מייחס את פעולות אלה לאנשים הנקובים על בסיס חשדות והרשעות המדווחים במקורות גלויים ואחרים, ולא מדעת עצמו.