החזקת גופות מחבלים

תדמיתם של המחבלים, הן בציבור הישראלי והן בחו"ל, חשובה מאוד לרבים מנפגעי הטרור. חשוב שמי שפגע בהם ורצח את קרובי משפחתם יוצג כפושע, ולא כחייל או כלוחם לגיטימי. הצגת המחבלים "שלהם" כלגיטימיים, כאנושיים או כמנועים מדחפים מקובלים פוגעת קשות בנפגעי המחבלים. מה עוד, שנטייה לראות מרצחים באור סובלני, כאילו הם בני אדם רגילים, מכרסמת במוסריות של החברה הבוחרת לראותם ככה. לכן ארגון "אלמגור" פועל להשארת גופות מחבלים מתים בבתי הקברות המיועדות להן, באתרים סגורים של צה"ל, ולא להעביר אותן למשפחותיהם או לרש"פ כמו שמקובל לעשות לגופות חיילים.

למדיניות כזאת יש חשיבות מיוחדת כשמדובר על צרכני חדשות בחו"ל. ככל שישראל מתייחסת אל רוצחים כאל אנשים מתורבתים – מקיימת משא ומתן אתם, מעבירה אליהם שטחים ומשאבים, מחזירה את גופותיהם להיקבר באופן מכובד – גם אלה בחו"ל נוטים יותר להתייחס למחבלים כאנשי תרבות. מובילי דעה ומקבלי החלטות בחו"ל מקבלים לאט לאט את טענת המחבלים שהם לוחמים לגיטימיים הנאבקים למטרה מוצדקת. מגמה זאת היא אחת הסיבות המרכזיות ללחץ הגובר לוויתורים ישראליים מאז הסכמי אוסלו.

העברת הגופות עושה נזק גם בצד הערבי. במקרים שמדינת ישראל העבירה גופות מחבלים לרש"פ, הרשות דאגה להם להלוויות וטקסים מפוארים. תופעה זאת היא חלק מהותי ממדיניות הרש"פ לנצל את בתי הספר, כלי התקשורת והמסגדים שבידיה כדי להאדיר את מי שרוצח יהודים ולעודד אחרים ללכת בעקבותיו. המחבלים הם גיבורי התרבות של הרש"פ.

האדרת הרוצחים גם פוגעת עוד יותר בנפגעי הטרור ובמשפחות השכול. ממילא סגירת המעגל שלהם, שתלויה בעשיית צדק במחבלים, מתאיידת כשגופות המחבלים מוחזרות לרש"פ. אבל כואב במיוחד לראות בחדשות את הכבוד הנעשה לרוצחים שפגעו בהם.

במאי 2012, לאחר שנודע שממשלת ישראל הולכת להעביר גופות מחבלים לרש"פ, ארגון "אלמגור" עתר לבג"ץ להתערב, באמצעות עו"ד נפתלי ורצברגר (בג"ץ 4222/12). העברת הגופות לא נמנעה, אבל בינואר 2013, כדי להוריד מעצמה את הלחץ המשפטי הנמשך מצד "אלמגור", הממשלה הסכימה שבעתיד, משרד הביטחון יתן למשפחות חללי הטרור לפנות אליו מבעוד מועד על מנת למנוע העברת גופות מחבלים, כמו שמקובל במקרה של שחרור מחבלים חיים.

"אלמגור" גאה בהישג זה, וקורא לחקיקה להשלמת התיקון:

  • במצב הקיים, החוק איננו מכיר בפירוש בזכויות נפגעי הטרור כלפי גופות מחבלים, אלא רק כלפי מחבלים חיים. יש לחוקק חקיקה מתקנת לתיקון מצב זה, ולא לסמוך על הבטחת הממשלה.
  • לאור האדרת הטרור על ידי הרש"פ, כולל כשגופות מחבלים מוחזרות אליה, יש לאסור הקמת אנדרטאות למחבלים בשטחי "A" ו-"B". האדרת טרור כבר אסורה על פי הפקודה למניעת טרור תש"י–1949, אבל מסתבר שבפקודה אין די לשים סוף להאדרת המרצחים.