הרב משה צוריאל / שחרור מחבלים, "ספין תקשורתי"

הרב משה צוריאל

שחרור מחבלים, "ספין תקשורתי"

שיעור

2006-09-27

הבל היה הנרצח הראשון בתולדות האנושות. אבל הוא לא מת בלי אשמה מצדו. הוא לא היה ללא פגם. מה היה החטא שלו? הוא קלקל במה שלא ידע להיזהר מהמושחתים. הוא נתן בהם אימון.

מי כמו חז"ל אשר בעינם החדה שמו לב לכל ניב וביטוי במקראות קודש. "ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" (בראשית ד', ח'). שואלים חז"ל מדוע אין הכתוב מספר במפורט מה אמר קין להבל? ואם התורה אינה מחשיבה לכלום את תוכן הנושא, מדוע בכלל לרשום שאמר לו משהו? אלא בכל זאת לימוד יש כאן. קין היה מתווכח ורב עם הבל. לא לשם איזה דבר ענייני מסוים אלא "סתם". כי חיפש עילה וסיבה מדוע "לחסל" אותו. לכן לא חשוב לדעת על איזה עניין מפורט הם דיברו, אלא קין בחר תכסיס ותרגיל כדי שיהא לו חימום לב והתרגשות לקום ולרצוח את אחיו. "ומתוך כך" קם קין אל הבל אחיו (מדרש "בראשית רבא", כ"ב).

אבל מדוע כתוב מלת "ויקם"? הכי קין היה שכוב לארץ שצריך לומר "ויקם"? אמנם כן, מתוך ההתגוששות עמו, קין היה מכה ופוצע בו על ידי אבן בכל חלקי גופו, כי טרם ידע היכן נשמתו של הבל יוצאת, ורק בסוף פגע בו בצווארו וגמר אותו (סנהדרין ל"ז ע"ב). אמרו חז"ל: "התאחזו זה בזה וניצח הבל את קין ונפל תחתיו. וכשראה קין כך, התחיל צווח: 'הבל אחי, אל תעשה לי רעה!' וריחם עליו והניחו. ועמד והרג אותו" (מדרש תנחומא, בראשית, ט'). כלומר, מדת חנינה, לא מיושמת במקומה הראוי, היא שעלתה לו להבל בקטיעת חייו.

כמה יפה אמרו במדרש: "טב לביש לא תעביד, וביש לא ימטי לך!" ("בראשית רבא", כ"ב, ח') כלומר אל תיטיב עם המושחת, ובכך לא יצליח לעשות לך רעה! אבל "רחמנות" שלא כדין, היא אחת הסיבות שנהרג המיטיב, והוא אפילו קצת אשם בדבר. הרי קין היה מושכב מתחת רגלי הבל, והיה בידיו של הבל "לגמור" אותו כדין כל "רודף", שאמרו חז"ל "הבא להורגך, השכם להורגו". ומי שעובר על דברי חז"ל, אין לו אלא להאשים את עצמו על התוצאות, על המשך ניסיונו של הרודף להשיג את מזימתו גם אחרי שיקום מהעפר.

מדובר אצלנו על "עסקה" הנרקמת בין ממשלת ישראל ובין אויבינו הנוראים, הערבים הנלחמים בנו. הם ישחררו את שלושת החיילים שחטפו, ואנו נשחרר מאות מחבלים. כבר הזכרנו במאמר קודם בשם "פדיון שבויים, לא בכל מחיר", שההלכה אוסרת נתינת כופר מעל לפרופורציה. והרי זה רק יעודד את החוטפים להשתדל בכל יכולתם לחטוף עוד חיילים ואזרחים! ועוד הזכרנו שם טעם נוסף, כי ע"י שחרור רוצחים הרי אנו מיד בזאת גם מסכנים חיי יהודים אחרים. כבר הזכיר אליקים העצני סטטיסטיקה שהתפרסמה כי מאה ושלושים וארבעה מתוך מחבלים ששוחררו בעבר, חזרו לרצוח שוב יהודים (הוא לא הזכיר כמה הם מספר ההרוגים, שהם לכאורה עוד יותר ממספר המשתחררים). והרי ממשלה העושה כזאת, היא שותף לפשע, היא נושאת באחריות לכל ההרוגים העתידיים! אם נניח שהייתה תמורה הולמת לשחרר אסיר אחד תמורת אחד; אבל אם הערבי חשוד לרצוח שוב אין שום היתר בעולם לשחרר אפילו מחבל אחד. וכי מי התיר להציל שבוי אחד על ידי סיכון לנפש יהודי אחר תמורתו? הזכרנו כאן שלערבים המחבלים שצה"ל עצר ותפש יש דין "רודף", גם אחרי שנכלאו. הטרוריסטים הערבים פועלים מחמת אמונה דתית, ומועדים הם לחזור ולרצוח למען הבטחת גן עדן. כיצד אפשר להתיר שחרורם? גם למען הצלת שבויים שלנו, אפילו אם יהיו במספר מרובה גדול מאוד, אין שום היתר לדבר. מה לעשות? צריכים לפעול נגד כנופיותיהם בצורה מלחמתית תקיפה הרבה יותר מאשר נהוג עד כה בידי ממשלותינו החלשות.

אלא מה? יש ענין לממשלה שלנו ליצור כותרות בעיתונות, למען הסחת דעת הציבור מטענות אחרות שיש נגד הממשלה על מחדלים ועיוותים רבים, בהם הם מואשמים בדעת הקהל. אמנם יודעים הם כי אין עוד מדינה בעולם המשחררת רוצחים פליליים תמורת שבויים. וגם יודעים הם כי ניסיון העבר הוכיח שלא התרככו אויבינו ולא הגמישו שנאתם, מפני שום מחווה שהחווינו. אבל הרי "ריווח" של יום אחד מנוחה מן זעף הציבור, גם הוא יקר בעיני הממשלה. ולכן אנו עדים להפרחת "ספין תקשורתי" כזה.

אין יותר טוב מאשר להטות את אוזנינו לעצות מועילות של חז"ל. אמרו: "טוב לאדם רע אל תעשה, ולא יגיע לך רעה!" אם קין כבר היה נרפש באדמה תחת רגלינו, והוא כלוא בבתי סוהר שלנו (ואמנם לא בצענו בו דין עונש מוות כראוי, כי "ריחמנו" עליו). כעת "ויקם קין" הוא קם על רגליו וגומר מזימתו נגד הבל אחיו. כי אחיו (במקרה שלנו, הממשלה הנואלת) הוא הבל, ודיבוריו הבל, ומעשיו הבל, ותוכניותיו הבל. אין בו דעת. לכן גם הוא אשם על כל מה שנעשה אחר כך.

עלינו לזעוק בכל פורום ציבורי. על כל אדם לקום על רגליו ולזעוק נגד הטיפשים והמעוותים המנהלים את מלחמותינו נגד הטרור הערבי, די כבר! תחזרו לשמוע עצת התורה! יש דין ויש דיין, גם אתם תתנו את הדין על כך.