הרב גדליהו אקסלרוד / פסק הלכה

הרב גדליהו אקסלרוד

אב בית דין בחיפה

פסק הלכה

כ"ז כסלו התשס"ז

2006-12-18

"דבר ה' זו הלכה"

"אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהם"

מכיוון שיש משא ומתן בין הממשלה למחבלים הרוצחים ימ"ש ולפי השמועה יש שמועות שעומדים לשחרר אלף מחבלים רוצחים תמורת החייל גלעד שליט, שיחי' לאורך ימים טובים וה' ייתן שישוחרר בקרוב, חובה עלינו לצאת בכל הכוח ולהבהיר את דבר ה' זו הלכה שמובאת במשנה מס' גיטין דף מ"ה ע"א בזה הלשון: "אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם".

וכן פסק הרמב"ם בפרק ח' הלכות מתנות עניים בהי"ב "שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם".

וכן נפסק בטור ובשולחן ערוך בסימן רנ"ב יו"ד סעיף ב'.

על כן חובה לעורר את כל פוסקי הדור לצוות על המפלגות הדתיות באופן אולטימטיבי להתנגד בכל תוקף לצעד מטורף, שכבר נעשה בעבר והביא רחמנא ליצלן לחורבן גדול. כידוע שהשחרור הקודם של אלף מחבלים תמורת שני שבויים גרם לייסוד האינתיפאדה ולהרג אלפי נפשות מישראל היל"ת.

ומכיוון שכל המנהיגים גם המכונים חילוניים נבוכים הם בארץ וכאשר יאירו להם דבר ה' זו הלכה ויתריעו מפני חורבן גדול, שעלול צעד כזה להביא לא פחות מגירוש גוש קטיף והמחבלים יראו בזה עוד ניצחון ועוד חולשה סופנית רח"ל של הממשלה, ונציל אותם מהעבירה של "לא תעמוד על דם רעך".