'איסור לקבור ערפאת בהר הבית'

מנחם רהט

'איסור לקבור ערפאת בהר הבית'

רבני הימין ליאור ולבנון פסקו שיש רמת איסור חמורה על קבורתו של 'רוצח מנוול במקום השלום העולמי'

NRG

2004-11-07

המחלוקת סביב מקום קבורתו של ערפאת אינה קיימת בקרב רבני הימין: פסיקה חדשה קובעת כי קיים איסור בתורה לקבור את יו"ר הרשות בשטח הר הבית.

הרבנים דב ליאור מחברון, ואליקים לבנון מאלון מורה ציינו בפסיקה: "אנו דוחים בשאט נפש את המחשבה לקבור רוצח מנוול זה, שידיו דמים מלאו, על הר בית קודשנו, מקום השלום העולמי. הנביא ישעיהו תיאר את הר בית קודשנו: 'ונישא מגבעות… ואמרו לכו ונעלה אל הר ה'… ויורנו מדרכיו ושפט בין הגויים… וכיתתו חרבותם לאתים… לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

בהגדרתם מבטאים הרבנים רמת איסור חמורה ביותר על קבורת ערפאת בהר הבית, שמשמעותה איסור מוחלט שאין כל מקום להתווכח עליו.

בתוך כך פנתה הבוקר עמותת נפגעי הטרור "אלמגור" לשרים בבקשה שיציגו בישיבת הממשלה היום את תביעתה שלא לאפשר את החזרת ערפאת. בעמותה חוששים שההלוויה תהפוך לאירוע תעמולתי של הפלשתינים ושל ארגוני הטרור ותייצר האדרה לטרור המוסלמי.

ב'אלמגור' טוענים כי גם מבחינה מוסרית לא ראוי לתת לאיש את הכבוד האחרון. "זה המעט שניתן לעשות לאיש הנקלה הזה, שידיו מגואלות בדם אלפי נרצחים ועשרות אלפי פצועים, שנפגעו על ידו", אומר מאיר אינדור, מראשי העמותה שיצא בקריאה לפוליטיקאים ממדינות המערב שלא להשתתף בהלוויה.

ב"אלמגור" מתכוונים לקבל את פני המשתתפים בהלוויה במשמרות של משפחות שכולות ופצועים נפגעי טרור שיגיעו למעברי הגבול.