אלמגור: להכיר בשוורצבלט כנפגעת טרור

שלמה פיוטרקובסקי

אלמגור: להכיר בשוורצבלט כנפגעת טרור

מנכ"ל 'אלמגור' פנה לראש הממשלה, שר הפנים ושר הרווחה בבקשה להעניק אזרחות ישראלית לנורמה שוורצבלט רבינוביץ', ובכך גם להכיר בה כחללת טרור.

ערוץ 7

2008-12-02

מאיר אינדור, מנכ"ל 'אלמגור' ארגון נפגעי הטרור, פנה לראש הממשלה, שר הפנים ושר הרווחה בבקשה להעניק אזרחות ישראלית להרוגת הטרור מבית חב"ד בהודו, נורמה שוורצבלט רבינוביץ', ובכך גם להכיר בה כחללת טרור ישראלית.

"ראוי שהשר יעניק זאת עוד במהלך השבעה כצעד סמלי שאין בו כמעט משום חבות כספית למדינה", אומר אינדור ומוסיף, כי "לאחר בדיקה עם היועצת המשפטית של אלמגור שעשינו, להכרזה זו כמעט אין משמעות כספית באשר ילדיה בוגרים והיא אם יחידה ועל כן אין זכאים לתגמולים".

"מדובר בעיקר במחווה סמלי שחשוב לילדיה הבוגרים. יש בכך גם משום שדר סמלי ליהדות העולם שישראל היא היא מדינת היהודים", אומר אינדור.

באלמגור אומרים שלא היו מבקשים זאת – באופן מיידי וללא בדיקה מקיפה- אם היה מדובר בהוצאות כספיות כבדות שהחוק בדרך כלל מעניק לנפגעי איבה, ואומרים שם שאין לחשוש מתקדים, כיוון שמדובר בהכרזה מיוחדת שנמצאת בסמכות שר הפנים לגבי מקרים מיוחדים.

אינדור מזכיר שבעבר שר הפנים העניק אזרחות ישראלית לספורטאים זרים מיובאים או לילדי עובדים זרים. "החלטה כזו מתבקשת בשל צירוף הנסיבות שבו שאר החללים שנפלו עימה הוכרזו כחללי טרור ישראלים והעובדה שהמנוחה הייתה בדרכה לעלות לישראל".

ח"כ אורי אריאל (הבית היהודי) פנה גם הוא לשרי הפנים והרווחה, בתביעה להכיר בנורמה שוורצבלט-רבינוביץ' כנפגעת פעולות איבה למרות שטרם עלתה פורמלית לישראל.

"מותר למדינה לנהוג באנושיות כלפי מי שסבלה מרצחנות פושעת בגלל יהדותה", אומר אריאל.