"בג"ץ מכשיר טרור"

אפרת פורשר

"בג"ץ מכשיר טרור"

ארגון "אלמגור" לנפגעי טרור הגיש היום עתירה נגד שחרור אסירים פלשתינים. "שילמנו את המחיר"

NRG

2005-02-17

כצפוי, פרסום רשימת 500 האסירים הפלשתינים שעתידים להשתחרר גררה שורה של עתירות לבג"ץ. ביום שני הוגשה העתירה הראשונה, בשם המכון המשפטי לחקר הטרור ו-21 נפגעי טרור, ונדחתה. ארגון "אלמגור" לנפגעי טרור, עתר גם הוא היום. לטענתם, ברשימת האסירים ישנם כאלו שלא עומדים בקריטריונים שקבעה הממשלה.

מאיר אימדור, ממגישי העתירה אמר ל-NRG מעריב: "בג"ץ מכשיר טרור. לנרצחים חשוב לראות את הפוגעים בהם וגם את השולחים אותם מאחורי סורג ובריח. אנחנו שילמנו את המחיר ואנחנו לא רוצים שהחברה הישראלית תסבול גם היא ממדיניות של 'אין דין ואין דיין'".

בדיון בעתירה הראשונה דנו שופטי בג"ץ, הנשיא אהרן ברק, מישאל חשין ודורית בייניש, וכבר במהלך הדיון, הובהר לאן נושבת הרוח. השופט חשין, בהתבטאות נדירה, אמר לנציג העותרים, עו"ד זאב דסברג: "ראש הממשלה סבור שהמהלך יביא להפסקת הטרור ולקידום תהליך השלום, וגם אני סבור כך".

במהלך הדיון טענו העותרים שהממשלה לא בדקה לעומק את מסוכנות האסירים וכי ניסיון עבר הראה שמרביתם חוזרים למעגל הטרור. אולם השופטים לא התרשמו והחליטו לדחות את העתירה בנימוק שטענתם של העותרים לאי סמכות ואי הפעלת שיקול דעת על-ידי הממשלה אינו רלוונטי. כמו כן, דחו השופטים את הטענה כי החלטת ראש הממשלה, אריאל שרון, נעשתה כלאחר יד.

"הסמכות להחליט באשר לשחרור האסירים קודם גמר ריצוי עונשם, אינה מסורה לידי הממשלה. אכן בסמכותה של הממשלה להביא את רשימת האסירים המיועדים לשחרור בפני הגורמים המוסמכים. הם ולא היא ישקלו האם ראוי לשחרר את האסיר הניצב בפניהם. אכן, חזקה על הגורמים המוסמכים, נשיא המדינה ומפקדי האזורים יהודה שומרון ועזה, שיפעילו את סמכותם כדין", ציינו השופטים בהחלטה, "נמצא כי גיבוש רשימת האסירים לא נעשתה כלאחר יד. ביסודו עומדת בחינה של מכלול שיקולים ובכללם הסיכון הנשקף משחרורם".

עם זאת, הבינו השופטים ללבם של נפגעי הטרור וציינו בהחלטתם: "אנו מודעים לכאבם של העותרים אשר שכלו את יקירי נפשם. שחרור האסירים והעצורים אינו מקל עימם".

"דלת מסתובבת"

בארגון "אלמגור" שקדו אמש על רשימה של אסירים שהמיועדים לשחרור שאינם עומדים בקריטריונים שהציבה הממשלה והגישו אותה לבג"ץ. בארגון טוענים שהממשלה הגמישה את הקריטריונים שהציבה ומדיניות "הדלת המסתובבת" שמפעיל יו"ר הרשות, אבו-מאזן, פועלת גם כאן.

ברשימה של "אלמגור" מופיעים שמותיהם של 100 אסירים שטרם ריצו שני שליש מעונשם, ועוד כ-40 אסירים שטרם ריצו מחצית מעונשם, זאת בניגוד להתחייבות ראש הממשלה. כמו כן, לטענתם, מרבית האסירים פעלו בארגוני הטרור והיו מעורבים, גם אם בעקיפין, בפיגועים ואינם נדרשים להביע חרטה והתחייבות שלא לשוב למעגל הטרור.