פיקוח ישראלי במעבר רפיח

מאיר אינדור

פיקוח ישראלי במעבר רפיח

הארץ

מכתבים למערכת

2005-11-15

החלטת הקבינט לוותר על נוכחות ופיקוח ישראלי על מעברי רפיח והעברת הפיקוח לידי נציגות של האיחוד האירופי עומדת בסתירה להבטחות שניתנו בטרם ההצבעה בממשלה ובכנסת על תוכנית ההתנתקות. שם נאמר במפורש, שהמעברים יהיו בשליטה ובפיקוח ישראלי: "ישראל תפקח ותשמור על המעטפת החיצונית ביבשה. תשלוט באופן בלעדי במרחב האווירי של עזה, ותמשיך לקיים פעילות צבאית במרחב הימי של רצועת עזה".

ובנוגע למעבר הבינלאומי בין רצועת עזה למצרים נאמר במפורש, ש"ההסדרים הקיימים במעבר ימשיכו להתקיים".

בשל הסיכון הרב שישראל מקבלת עליה בהחלטה, בלא שיהיה דיון ציבורי בעניין, יש לדרוש מהממשלה שלא תיישם זאת לפחות עד שיתקיים דיון בוועדת חוץ וביטחון בכנסת.

סא"ל (מיל') מאיר אינדור

מנכ"ל "אלמגור", ארגון נפגעי טרור

ארגון נפגעי הטרור: ההחלטה על מעבר רפיח סותרת הבטחות קודמות

רועי נחמיאס

ארגון נפגעי הטרור: ההחלטה על מעבר רפיח סותרת הבטחות קודמות

Ynet

2005-11-01

ארגון נפגעי הטרור, אלמגו"ר, טוען כי החלטת הקבינט לוותר על הנוכחות הישראלית במעברי רפיח סותרת את ההבטחות שניתנו בנושא לפני ההצבעה בממשלה ובכנסת על תוכנית ההתנתקות.

הבוקר החליט הקבינט הביטחוני לאשר את התוכנית לפתיחת מעבר רפיח על ידי הפלסטינים בפיקוח האיחוד האירופי.