בג"ץ 1920/00: פסק דין

אני מסכים.

אני מסכים.

אני מסכים.

אני מסכימה.

אני מסכימה.

הוחלט ברוב דעות, כנגד דעתו הנפרדת של השופט י' אנגלרד,

כאמור בפסק דינו של השופט ת' אור.

ניתן היום, ו' באייר התש"ס (11.5.2000).