בג"ץ 4395/00: פסק דין

ניתן היום, יח' בסיון התש"ס (21.6.2000).