בג"ץ 918/04: נימוקים לפסק הדין

אני מסכימה.

אלה הם אחדים מהעותרים שהתייצבו בפנינו, וביקשו להשיג על החלטת הממשלה לשחרר למעלה מארבע מאות מחבלים כלואים או אסירים בישראל:

עותרים אלה, אשר הטרור פגע בהם בכל עוצמתו, והנושאים בליבם את ייסורי השכול, בקשו באמצעות באי-כוחם, לעיתים בזעקה, לעיתים בקול תחינה, להתריע מפני שחרורם של מחבלים נוספים מכלאם, הואיל ואת תוצאתו הצפויה של שחרור זה ניתן לנבא כבר עתה, וברמת סבירות גבוהה ביותר. זו אינה הפעם הראשונה שמכוח הסכמים עליהם חתמה, משחררת מדינת ישראל מחבלים אשר זרעו מוות והרס במקומותינו. לאחר כל שחרור כזה פיעמה בלב רבים התקווה כי בזאת הפעם יבוא המפנה, והמשוחררים לא יחזרו עוד לדרך הטרור, ואפשר שאף יהיו שגרירים להפצתו של רעיון החיים בשלום בצוותא. ונדמה כי אין צורך לומר עד כמה היתה זו תקווה-שווא, ואולי נכון להגדירה כאשליית-שווא. ואם נדרשה ראיה נוספת לכך שפניהם של המשוחררים אינם לשלום, היא מצויה באירועי הדמים המלווים אותנו מאז חודש אוקטובר 2000, ובהם נוטלים רבים מאלה שישראל שילחה בעבר לחופשי. אותם אירועים גבו את מחירם בחיי אדם, לעתים כמעשה של יום-יום, גרמו לפציעתם של רבים, ושינו את חייהם של בני משפחות הנפגעים שהעותרים ביקשו להיות להם, מן הקצה אל הקצה.

חרדתם של העותרים כי אנו עומדים בפני פרק חדש של מסכת דמים, היא גם חרדתי, הואיל ושחרור האסירים הפעם אינו נעשה כמחווה כלפי אויב המבקש לשנות את אורחותיו, וגם לא כזה המוכן לבחון אפשרות של קיום משותף לצדה של ישראל. הפעם הצד האחר להסכם הוא ארגון רצחני, חסר רחמים ונעדר צלם אנוש, אשר שם לו למטרה להביא להשמדתה של מדינת ישראל. בימים אלה ממש, ועוד בטרם בוצעה העסקה עמו, הוא גם אינו מסתיר את מטרותיו עליהם הוא מצהיר מעל כל במה, ומנהיגו אף הבהיר בפני כלי התקשורת, כי ארגונו יוסיף לחטוף חיילים כדי שאלה ישמשו בידו כקלפי מיקוח.

פרטתי את כל אלה כדי להבהיר עד כמה קשתה עלי ההחלטה בעתירות הנוכחיות. לנגד עיני ניצבת השורה הארוכה, האין סופית כמעט, של קורבנות הטרור, אשר חייהם נגדעו ביד זדונית, ובעיקר ליבי דואב על הילדים והתינוקות שהטרור לא חס גם עליהם. ומנגד, קשתה עלי ההחלטה משום ההלכה הנוהגת מזה שנים בבית משפט זה, לפיה אין הוא מתערב בעניינים שבמדיניות עליהם מופקדת הממשלה, וכזו היא ההחלטה שבפנינו. לנוכח הלכה זו ראיתי את עצמי אנוס להצטרף להחלטתם של חברי, ואת חתימתי צירפתי ביד רועדת, ותקווה אחת מפעמת בי – שמקבליה של ההחלטה, בפניהם מונחת התמונה במלואה, ועל כתפיהם רובצת האחריות לדאוג לשלומם ולביטחונם של אזרחי ישראל, שוכנעו כי ההחלטה אשר קיבלו נכונה היא, חרף הסיכון הנורא הכרוך בה לכל אחד מאתנו משחרורם של בני-העוולה.

ניתנו היום, ו' בשבט תשס"ד (29.1.2004).