בג"ץ 918/04: פסק דין

אנו מחליטים לדחות את העתירות. הנימוקים יינתנו בנפרד ויומצאו לבאי כוח בעלי הדין.

ניתן היום, ה' בשבט תשס"ד (28.1.2004).