בג"ץ 1671/05: פסק דין

אני מסכימה.

הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא א' ברק.

ניתן היום, י"א באדר א' התשס"ה (20.2.2005).