בג"ץ 1185/06: פסק דין

עניינן של העתירות הוא בבקשת העותרים כי נורה על הפסקת העברת כספי מיסים אותם גובה ממשלת ישראל עבור הרשות הפלסטינית, לידי הרשות הפלסטינית.

אני מסכימה.

אני מסכים.

הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא א' ברק.

ניתן היום, י"ג בניסן התשס"ו (11.04.2006).