בג"ץ 4746/06: פסק דין

ניתן היום י"ט סיון התשס"ו (15.6.06).