בג"ץ 694/07: פסק דין

האם קיימת עילה להתערבותו של בית-משפט זה להפסקת הליך מינויו של רמטכ"ל חדש עד לסיום עבודתה של ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, או למצער עד לפרסום דו"ח הביניים של הוועדה? זו השאלה המרכזית העומדת לדיון בעתירות שבפנינו.

אני מסכים.

אני מסכימה.

הוחלט כאמור בפסק דינה של הנשיאה ד' ביניש.

ניתן היום, י' בשבט התשס"ז (29.01.2007).