בג"ץ 5754/07: פסק דין

מסכימה אני עם חבריי כי דין העתירה להידחות. כמו חבריי אף אני חשתי את כאבה של העותרת בפנינו אשר דיברה בשמה ובשם המשפחות השכולות. עם כל הכאב שבדבר, מסכימה אני כי העניין הנדון נוגע ליחסי החוץ של המדינה ומצוי בשיקול-דעתה הרחב של הממשלה. בהתחשב בכך שמדובר בנושא מדיני מובהק, קשה להעביר את ההחלטה הנדונה תחת שבט הביקורת; כך במיוחד כאשר לא כל השיקולים המדיניים נגלו בפנינו. אני מניחה כי בהסכם שנערך עם ממלכת ירדן, עשתה הממשלה מאמץ להבטיח כי לא תינתן לאסירים המועברים חנינה, אף כי מהפרטים שנמסרו מתקבל הרושם שההתחייבות שקיבל ראש הממשלה בעניין זה הינה לתקופה מוגבלת בלבד. לא נותר לנו אלא להביע תקווה כי ייעשה מאמץ נוסף במישור המדיני למניעת שחרורם של האסירים גם מעבר לתקופה המוסכמת.

הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת מ' נאור.

ניתן היום, י"ח בתמוז תשס"ז (4.7.2007).