בג"ץ 6244/07: פסק דין

ניתן היום י' באב תשס"ז (25.07.07).