בג"ץ 9977/07: פסק דין

ניתן היום, י"ט בכסלו תשס"ח (29.11.07).