בג"ץ 281/08: פסק דין

ניתן היום, ב' בשבט תשס"ח (9.1.08).