בג"ץ 6063/08: פסק דין

ניתן היום, ד' בתמוז התשס"ח (8.7.2008).