בג"ץ 6329/08: פסק דין

ניתן היום, י"ב בתמוז התשס"ח (15.7.08).