בג"ץ 7280/08: פסק דין

ניתן היום, כ"ג באב התשס"ח (24.8.08).