בג"ץ 7893/09: פסק דין

ניתן היום, י"ג תשרי תש"ע (1.10.2009).