בג"ץ 4243/10: פסק דין

ניתן היום, כ' בסיון התש"ע (2.6.2010).