בג"ץ 7523/11: פסק דין

ניתן היום, י"ט בתשרי התשע"ב (17.10.2011).