בג"ץ 7837/11: פסק דין

ניתן היום, כ"ח בתשרי, תשע"ב (26.10.2011).