בג"ץ 4304/12: פסק דין

במהלך הדיון מסר בא כוחם של המשיבים כי העותרים וכן אחרים רשאים, כמובן, לפנות עתה לשר הביטחון בבקשה כי גופות של מחבלים מסוימים הקבורים בישראל לא יועברו לידי הרשות הפלסטינאית בגדר הסדר כלשהו שייתכן ויוסכם עליו בעתיד. נוכח הצהרתו של פרקליט המשיבים מסר בא כוחם של העותרים כי אינו עומד על העתירה לעת הזו, תוך שמירת טענותיהם של שולחיו.

בהתחשב באמור לעיל נמחקת העתירה בלא שייעשה צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ז בטבת התשע"ג (09.01.2013) בנוכחות באי כוח בעלי הדין.