בג"ץ 4222/12: פסק דין

בעקבות המלצתנו הודיע בא כוחה של העותרת כי אינו עומד על העתירה.

העתירה נדחית איפוא. לא ייעשה צו להוצאות.

ניתן היום, י"ב בשבט התשע"ג (23.01.2013) בנוכחות באי-כוח בעלי הדין.