משרד החוץ: סגירת הגבול עם מצרים – דבר לא מקובל

דיאנה בחור-ניר

משרד החוץ: סגירת הגבול עם מצרים – דבר לא מקובל

Ynet

2005-06-10

בתגובה לדרישת ארגון נפגעי הטרור, אלמגור, לסגור את מעבר הגבול בטאבה ליציאת ישראלים לסיני, אמרו גורמים במשרד החוץ כי סגירת הגבול תיחשב הפרה של הסכם השלום.

"זה דבר שלא מקובל בין מדינות ונחשבת אקט שלילי וקיצוני", אמרו הגורמים והוסיפו: "אנשים בוגרים שמים נפשם בכפם ויוצאים למרות שהמדינה הבהירה שמדובר באזור מסוכן".