בג"ץ דחה את עתירת המשפחות השכולות

עדנה אדטו

בג"ץ דחה את עתירת המשפחות השכולות

עתירת ארגון אלמגור על שחרור 26 האסירים הפלשתינים הלילה נדחתה על ידי צוות השופטים • "לא מצאנו כי נפל פגם בהחלטת הממשלה", כתבו בהחלטתם • השופט גרוניס: "לבנו עם המשפחות. כאבן גדול ואין בידינו לרפאו"

ישראל היום

2013-08-13

צילום: רוני דלמאי

בג"ץ דחה את עתירת ארגון נפגעי הטרור אלמגור ועשרות בני משפחות של ישראלים שנרצחו בפיגועי טרור. העתירה הייתה כנגד החלטת הממשלה על שחרור 104 מחבלים שפוטים שידיהם מגואלות בדם בארבע פעימות במסגרת המו"מ שמנהלת המדינה עם הרשות הפלשתינית, בכך נסללה הדרך לשחרורם של 26 אסירים פלשתינים בפעימה הראשונה.

בפסק הדין נכתב: "הסוגיה העומדת במוקד עתירה זו באה לפתחו של בית משפט זה פעמים רבות בעבר. למיטב ידיעתנו, בכל הפעמים הללו נדחו העתירות שהופנו נגד החלטות הממשלה לשחרר אסירים במסגרת משא ומתן מדיני. גם במקרה הנדון איננו רואים מקום לסטות מן הפסיקה של בית המשפט בעניינים אלה. יש לזכור כי עלינו לבחון את השאלה האם נפל בהחלטת הממשלה פגם המצדיק התערבות שיפוטית. לא מצאנו כי נפל בהחלטת הממשלה פגם כזה".

העותרים טענו כי החלטה על שחרור מחבלים עם "דם על הידיים", כלומר כאלה שרצחו והרגו אזרחים ישראליים, בפרט בנסיבות בהן אין מדובר בעסקת החלפת שבויים אלא במחווה שנעשית במסגרת משא ומתן, אינה סבירה ואינה תואמת את המדיניות של ממשלות ישראל הקודמות בנושא זה.

"התערבות בית המשפט בהחלטות אלה – מצומצמת ביותר"

נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס שעמד בראש ההרכב, קבע בפסק הדין: "אין בידינו לקבל את טענות העותרים. החלטות בעניין שחרור אסירים, בפרט כאשר הן מתקבלות במסגרת תהליך של משא ומתן מדיני, מצויות באופן מובהק בסמכותה ובשיקול דעתה של ממשלת ישראל, בהיותה אחראית על יחסי החוץ והביטחון במדינה. ממשלת ישראל וצוות השרים שהסמיכה לטפל בנושא, אמונים על שקילת השיקולים השונים בקבלת ההחלטה. לממשלה נתונים הכלים הרלוונטיים לקבלת החלטות מסוג זה ועליה מוטלת האחריות לקבלן. אי לכך, ההלכה הנוהגת בבית משפט משך שנים היא כי מתחם ההתערבות של בית המשפט במקרים מסוג זה הוא מצומצם ביותר, וכך ראוי שיהיה"

הנשיא גרוניס התייחס לכאבם של בני המשפחות השכולות. "אין חולק כי הסוגיה המונחת לפתחנו היא סוגיה קשה ורגישה. ליבנו עם בני משפחותיהם של נפגעי פעולות הטרור, שכאבם גדול הוא ואין בידינו לרפאו. ההחלטה על שחרור אסירים, ובפרט אסירים שמרצים עונשים כבדים בגין עבירות חמורות, היא החלטה קשה ביותר. בטוחים אנו כי הגורמים המוסמכים החליטו את אשר החליטו בלב כבד, ותוך התייחסות לכאבן ולעמדתן של המשפחות השכולות".

"בג"ץ מחק את מעמד הקורבנות"

ארגון אלמגור כתבו בתגובתם: "אנו מצטערים מאוד שבית המשפט, כמו רה"מ, אפילו לא הקשיב לטענות הרציניות של חציית הקווים האדומים על ידי הממשלה, כולל לגבי שחרור מחבלים שעשו את מעשיהם אחרי הסכם אוסלו".

מאיר אינדור, מראשי הארגון, הגיב בחומרה להחלטת בית המשפט: "בית המשפט העליון סגר היום את שעריו בפני המשפחות השכולות ונפגעי הטרור היהודים. הבג"ץ מחק למעשה את מעמד הקורבנות והעניק חסות לאנשי הטרור, שמפה ואילך יוכלו להוסיף ולדרוש שחרור רוצחים. זהו יום עצוב מאוד למשפחות השכולות ולחברה הישראלית, ויום ניצחון לארגוני הטרור ותומכיהם. מפה ניתן אור ירוק לאבו-מאזן לדרש שחרור עוד ועוד רוצחים, ואין שום מחסום חוקי בפניו".