המדינה: ישראל תשחרר בעסקת שליט 980 אסירים

שמואל מיטלמן

המדינה: ישראל תשחרר בעסקת שליט 980 אסירים

בתגובה לעתירות משפחות שכולות הודיעה הממשלה לבג"ץ כי לא תפרסם את הקריטריונים לשחרור אסירים. "בעסקה ישוחררו 450 אסירים ששמותיהם הועברו לחמאס", ציין נציג המדינה. "בהמשך אמורים להשתחרר כ-530 אחרים, אותם תבחר ישראל חד צדדית"

NRG

2009-11-29

ישראל תשחרר 980 אסירים פלסטינים במסגרת העסקה לשחרורו של החייל החטוף גלעד שליט – כך עולה מהתשובה שהגישה הערב (א') המדינה לבג"ץ שדן בעתירתם של ההורים השכולים וארגון נפגעו הטרור "אלמגור" שדרשו להורות לפרסם את הקריטריונים לשחרור האסירים. בתגובת הממשלה נאמר כי מדובר באפשרות עקרונית לשחרור כ-450 אסירים בשלב הראשון וכ-530 מחבלים נוספים, אותם תבחר ישראל במתכונת של שחרור חד-צדדי כמחווה לעם הפלסטיני.


שחרור אסירים פלסטינים. צילום ארכיון: אי-פי

הממשלה הודיעה לבג"ץ כי אין בכוונתה לפרסם את הקריטריונים לשחרור אסירים, במסגרת העסקה המתרקמת עם ארגון החמאס, וכי לצנזורה הצבאית יש סמכות לאסור פרסום ידיעות העשויות לפגוע בצורה ממשית באפשרות החזרתו של החייל גלעד שליט לישראל.

בתגובת הממשלה, שהוגשה באמצעות ממונה על ענייני הבג"צים בפרקליטות, עו"ד ענר הלמן ועל ידי סגן לפרקליט המדינה, עו"ד גלעד שירמן – נאמר כי מדובר באפשרות עקרונית לשחרור כ-450 אסירים, ששמותיהם מועברים על ידי החמאס, ואשר אפשרות שחרורם נבחנת, באופן פרטני, בהתאם לשיקולים שונים ועל בסיס "רציונאל ביטחוני-ערכי".

הפרקליטות הדגישה, כי להבדיל משחרור אסירים במסגרת מחווה או הסכם מדיני, הרי שבאירוע זה, "אנו מצויים באירוע מסוג 'מיקוח', אשר ניתן לראותו כ'פיגוע מתמשך', שבמסגרתו מתנהל מו"מ לשם השגת המחיר הנמוך האפשרי מבחינתה של מדינת ישראל". עוד מציינת הפרקליטות כי אישור העסקה המתגבשת יהיה מסור לשיקול דעת ממשלת ישראל, אשר יישען על מכלול ההיבטים המדיניים והביטחוניים. עד כה לא הושלמה מלאכת המו"מ. הפרקליטות מציינת, כי אם, וככל שהעסקה תתגבש, יובאו כל השיקולים וכל המידע הרלוונטי בפני הממשלה לשם הפעלת שיקול דעתה.

"פרסום ידיעות ישפיע על המחיר"

במסגרת זו, על פי הפרקליטות, ייכללו השיקולים שהנחו את כל הגורמים השותפים לגיבוש העסקה, שבכללם כאמור שיקולים ערכיים וביטחוניים. אם המו"מ יבשיל והצדדים יגיעו ביניהם לסיכום אודות רשימת האסירים בעסקה, והדבר יקבל את אישור הממשלה – כי אז תפורסם רשימת האסירים לידיעת הציבור הרחב.

"מטבע הדברים", נאמר בתגובת הממשלה. "אין אפשרות להרחיב בגלוי ובפומבי מעבר לכך. עם זאת, המדינה תוכל כמובן לתת הסברים לבית המשפט, בדלתיים סגורות ובמעמד צד אחד בלבד". הפרקליטות מציינת, כי בהמשך, במתכונת של שחרור חד-צדדי (כמחווה לעם הפלסטיני), אמורים להשתחרר כ-530 מחבלים נוספים, אותם תבחר ישראל. טרם הוחל בגיבוש רשימת אסירים זו, ועוד לא נקבעו קריטריונים בעניין זה.

אשר לעתירה נגד השימוש בסמכויות הצנזורה הצבאית, מציינת הפרקליטות כי הצנזורה מוסמכת לאסור על פרסום ידיעה מסוימת, כאשר היא מגיעה למסקנה שקיימת קרבה לוודאות שפרסום אותה ידיעה יפגע בצורה ממשית באפשרות החזרתו של החייל גלעד שליט לישראל, חי, בריא ושלם, ובהקדם האפשרי.

באותה מידה היא מוסמכת לאסור פרסום ידיעה אם קיימת קרבה לוודאות שפרסומה ישפיע על "המחיר" שתשלם ישראל עבור שחרורו של החייל, פרסום שיגדיל את המחיר באופן שיפגע בצורה ממשית בביטחון המדינה.

"הצנזורה אינה מונעת שיח ציבורי"

עם זאת מדגישה הפרקליטות כי אין מחלוקת שיש חשיבות רבה בקיומו של שיח ציבורי, ראוי ונוקב, בנושאים השונים הכרוכים בהחזרתו של גלעד שליט הביתה, כגון המחיר הראוי שעל ישראל להיות נכונה לשלם בעבור שחרור, ובכלל זה כמה מחבלים ישוחררו בעסקה, כמה מהם "עם דם על הידיים" וכדומה

לפיכך מודגש, כי הצנזורה אינה מונעת וכי אף אין בכוונתה למנוע בעתיד קיומו של שיח ציבורי שכזה. ואמנם, מוסיפה הפרקליטות, בניגוד לטענות העותרים, כי כן מתקיים שיח ציבורי ער ונוקב בעיתונים, בתקשורת האלקטרונית וברשת האינטרנט בסוגיית המחיר הכבד האפשרי שיידרש לשם החזרת גלעד שליט.


רון קרמן, יוסי מנדלביץ ויוסי צור, שילדיהם נרצחו בפיגוע ברחוב מוריה בחיפה. (צילום: אלכס רוזקובסקי)

עם זאת, מודגש, כי אין כל אפשרות מעשית לקיים בפומבי מו"מ מול אויב מר, כאשר אל מול מדינת ישראל עומד ארגון טרור המחזיק בחייל חטוף, והמבקש לגבות תמורתו את המחיר הגבוה ביותר. "ניסיון העבר מלמד", נאמר בתגובת המדינה לבג"ץ. "כי כאשר פרטי מו"מ מסוג זה נדונים בתקשורת, הדבר מוביל להקצנת עמדות של הצד השני, באופן שמקשה על הגישור בין הצדדים ופוגע מאוד – ואף יכול לסכל – את עצם האפשרות להגשמת תכלית קיומו של המו"מ, קרי, השבת החייל החטוף חי ובריא, בהקדם האפשרי".

לכן, מדגישה המדינה, כי קיומה של עמימות מצדה בנוגע לפרטי המו"מ היא חיונית והכרחית לעצם קיומו, וכי בלעדי עמימות זו לא ניתן יהיה לקיים מו"מ אפקטיבי להשבת החייל לישראל. עוד מודגש, כי הצדדים למו"מ יתחייבו מפורשות אל מול המתווך הזר, וכתנאי למשא ומתן, כי פרטי המשא ומתן יישמרו בדיסקרטיות מלאה. זאת, על מנת לאפשר לו לנהל מו"מ אפקטיבי בין הצדדים, אשר לא ינוהל באמצעות – ועל ידי – אמצעי התקשורת.

הורים שכולים: נעשה שימוש בצנזורה הצבאית

לפיכך, מוסבר, כי הצנזורה, מתוקף סמכותה בתקנות ההגנה, אוסרת לפרסם – מפיו של מקור ישראלי – את רשימת האסירים ששמם נדון במסגרת המו"מ, וכן אוסרת לפרסם פרטים שונים הנוגעים לניהול המו"מ. שכן, לדעת הצנזורה, לעת הזו, פרסום מסוג זה "יפגע פגיעה ממשית בביטחון המדינה, בהסתברות של קרבה לוודאות".

בשבוע שעבר עתרו לבג"ץ נציגי המשפחות השכולות המתנגדות לביצוע העסקה בדרישה להורות לממשלה לחשוף את שמות האסירים והמחבלים הצפויים להשתחרר במסגרתה. בעתירה טענו ההורים כי "נעשה שימוש בצנזורה הצבאית למניעת דיווחים על העסקה הנרקמת ופרסום רשימת המיועדים לשחרור, באורח המונע דיון ציבורי".


גלעד שליט כפי שצולם בסרטון שהפיצה תנועת חמאס. (צילום ארכיון: רויטרס)

לדבריהם, רשימת המחבלים והרוצחים ששחרורם עומד לדיון אינה מאושרת לפרסום וגם פרטי העסקה, השימוש בצנזורה הינו שימוש פסול בעניין האמור ובלתי חוקי". העותרים הוסיפו כי בשל ההיקף הגדול של האסירים הצפויים להשתחרר וחומרת פשיעתם לא מדובר בעסקת חילופי שבויים שגרתית ולכן צריך להתיר את הנושא לפרסום ולדיון ציבורי.

"נעשה שימוש בצנזורה הצבאית למניעת דיווחים על העסקה הנרקמת ופרסום רשימת המיועדים לשחרור, באורח המונע דיון ציבורי", נכתב בעתירה. העותרים הוסיפו כי בשל ההיקף הגדול של האסירים הצפויים להשתחרר וחומרת פשיעתם לא מדובר בעסקת חילופי שבויים שגרתית ולכן צריך להתיר את הנושא לפרסום ולדיון ציבורי.