ארגון נפגעי הטרור מבקש לצאת להאג

פ.ק.

ארגון נפגעי הטרור מבקש לצאת להאג

'אלמגור' – ארגון נפגעי הטרור, הגיש היום מכתב לבית הדין בהאג, בו הוא מבקש להצטרף לדיון שייערך שם בנושא גדר ההפרדה. אנשי הארגון מבקשים לשלוח את נציגי המשפחות השכולות על מנת שישמשו עדים בדיון.

ערוץ 7

2004-02-04

'אלמגור' – ארגון נפגעי הטרור, הגיש היום מכתב לבית הדין בהאג, בו הוא מבקש להצטרף לדיון שייערך שם בנושא גדר ההפרדה.

אנשי הארגון מבקשים לשלוח את נציגי המשפחות השכולות על מנת שישמשו עדים בדיון. לדברי אוריה בכרך, דובר 'אלמגור', כוונתם היא להוביל שם קו שיקרא לשופטים שלא להתערב בהחלטותיה הביטחוניות של ישראל, ולאפשר לה להגן על עצמה מפני הטרור.

בבקשה, שהוגשה על ידי עו"ד יעקב רובין, נאמר: "מן הראוי כי קולם של הנפגעים ישמע בעת הדיון, כדי שלבית הדין תהיה תמונה מלאה על המתרחש, ועל החיוניות בהקמת גדר ההפרדה, שיהא בה כדי להציל ממות שכול ופציעת אנשים רבים".

במידה ותתקבל הבקשה, יישלחו משפחות שכולות להאג, ויעידו שם. את הנסיעה תממן העמותה של עוזי דיין, התומכת אף היא בהקמת הגדר. עמותה זו מסייעת ל'אלמגור' בכל המהלך הנוכחי, וכרגע מצפים לתגובת בית הדין בהאג, שאמורה להתקבל בקרוב.